riviersonderend

Lewe na die dood?

with 22 comments

‘n Interessante artikel in die New York Times wonder of daar ‘n lewe na die dood kan wees sonder God? Is dit moontlik vir mense wat nie in God (of dan die monoteïstiese godsbeeld van die Abrahamitiese gelowe) glo nie, om te glo in ‘n “ewige lewe”?

Blykbaar ja.

Die artikel wys daarop dat die idee van ‘n hiernamaals met beloning vir sommige, en straf vir ander, nie altyd deel was van ons denke nie. So ken die Ou Testament byvoorbeeld nie die idee nie. Jy word in hierdie lewe beloon en gestraf. Dit was die Fariseërs wat die idee van ‘n “nuwe, opgestane liggaam” begin verkondig het. Dit is oorgeneem deur die Christendom.

Hier is ‘n paar gedagtes oor ons moontlike “onsterflikheid”:

In his 1994 book, “The Physics of Immortality,” Frank J. Tipler, a specialist in relativity theory at Tulane University, showed how future beings might, in their drive for total knowledge, “resurrect” us in the form of computer simulations. (If this seems implausible to you, think how close we are right now to “resurrecting” extinct species through knowledge of their genomes.) John Leslie, a Canadian who ranks as one of the world’s leading philosophers of cosmology, draws on quantum physics in his painstakingly argued new book, “Immortality Defended.” Each of us, Leslie submits, is immortal because our life patterns are but an aspect of an “existentially unified” cosmos that will persist after our death. Both Tipler and Leslie are, in different ways, heirs to the view of William James. The mind or “soul,” as they see it, consists of information, not matter. And one of the deepest principles of quantum theory, called “unitarity,” forbids the disappearance of information. (Stephen Hawking used to think you could destroy your information by heaving yourself into a black hole, but a few years ago he changed his mind.)

Die Harvard filosoof, Robert Nozick, wonder of jy nie na jou dood jou eie heelal kry nie (klink cool): “One of the more rococo possibilities he considered was that the dying person’s organized energy might bubble into a new universe created in that person’s image. Although his reflections were inconclusive, Nozick hit on a seductive maxim: first, imagine what form of immortality would be best; then live your life right now as though it were true. And, who knows, it may be true.”

Die artikel eindig met ‘n cool aanhaling van Vladimir Nabokov: “Life is a great surprise. I do not see why death should not be an even greater one.”

Advertisements

Written by George Maru

31 Julie 2007 at 7:56

22 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ek dink dit maak logies sin dat as daar lewe voor dood kan wees sonder God dat daar geen rede is dat daar een of ander vorm van lewe na dood kan wees sonder God nie. Net so kan mens vra of die lewe na dood nie maar dieselfe is as dit wat ons gehad het voor geboorte nie.

  Maar dit wys net weer dat konsepte van baie vroer in die mens se onwikkeling onder bespreking was vinnig geeien is deur die geloofswereld en as hul eie onder die res van hul volgelinge verspry is. En ek dog diefstal was iets wat sterk afkeur geniet onder hulle. Maar blykbaar tel die nie vir die intelktuele eiendom wat hulle kan gebruik om die gemeente bietjie die skrik op die lyf te kan jaag nie.

  Maar of mens nou glo in ‘n vorm van lewe hierna of nie die feit bly staan. Niemand het feite nie en ons leef nou so, maak die beste van wat jy nou het en laat die chips maar later val waar hulle wil. Die enigste mense wat iets het om te verloor in my opinie is die wat die bietjie lewe wat hulle het uitmors deur simpel stories te glo van mense wat maar net die inhoud van jou beursie in die oog het.

  • ‘Lewe na die dood’ is ‘n slagyster vir baie opregte gelowiges want aan die een kant word Lewe na die dood gepromofeer en aan die ander kant word die wetsoortreder gewaarsku dat hy die TWEEDE DOOD sal ontvang as beloning vir sy weiering tot bekering. Tydens die sterfte van eleke mens word die asem, en dus die gees uitgeblaas en die natuurlike lewe word getremineer en die dooies kan nie kommunikeer nie, maar wat word van die gees wat gege is? As die Gees Rein is sal dit na die Lewegewer gaan en op die laaste dag word die doie opgewek, maar as die gees in die sterfling enige van die miljoene onreingeeste is, gaan die na die Satan en kan hy hierdie gees na enigiemand op aarde wat ontvanklik is vir komunikasie met die dooies gee om daardie wese net verder te mislei. Hierdie gess kan die afgestorwene namaak want hy het in die persoon gelewe en hy kan selfs deur ektoplasma die persoon vergestalt as SPOOK. Die ONGELOWIGES glo in die lewe direk, sekondes na afsterwe, in die aanhoudende lewe, maar die GELOWIGES glo in die terminasie van die dood en ‘n onbewustelike wag tot die LAASTE DAG wanneer die DOOIES opogewek word; Dit word as volg duidelik beskryf: En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
   (Daniel 12:1-2 AOV)

   pasop wat U glo, want die BYBELVERTALINGS IS GEKORRUPTEER
   pasop wat U glo, want die KERKE verkondig DOKTRINES VAN DUIWELS en die leerstelling oor die TOESTAND VAN DIE DOOD is juis die een waar die groot misleiding plaasvind.

   Kom uit die Babel se Kerke en soek WAARHEID in U binnekamer in die geheim.

   Chris Nel cpnel@msn.com

   Chris Nel

   8 Augustus 2009 at 15:39

 2. Een ding wat seker is, is dat ons almal doodgaan – dáár gaan niemand by verby kom nie. Maar niemand was al aan die ander kant en het terug gekom om ons te vertel hoe dit daar lyk/is nie. Maar daar is glo ‘n verskil in hoé ‘n gelowige persoon sterf en hoe ‘n ongelowige sterf. ‘n Persoon wat geglo het, sterf vreedsaam, terwyl ‘n ongelowige persoon, se sterwe glo iets verskrikliks is om te aanskou. ‘n Uitstekende boek wat ek kan aanbeveel as jy sou belang stel is: “Die eerste 5 minute na die dood” deur Isak Burger.

  kaalvoetkind

  31 Julie 2007 at 13:06

 3. Die idee dat ‘n gelowige vreedsaam sterf en ‘n ongelowige se dood iets verskrikliks is klink vir my na een van die tipiese argumente wat mens mee tedoen kry wanneer vrees gebruik word in die wortel en stok benadering van siele win. Glo dan brand jy nie, glo dan sal jou probleme verdwyn, glo san sal jy vreedsaam sterf, glo dan sal jy Pascal’s wager wen.

  Hoe vreedsaam ‘n mens sterf het, in my opinie, baie meer te doen met die manier waarop jy sterf en jou algemene gemoeds toestand as wat dit met jou geloof te doen het.

 4. Kaalvoetkind

  Ek dink die beste boek wat jy kan lees oor lewe na die dood is dit wat die Bybel vir ons daarvan vertel …

  dis of daar

  (Mar 9:44) waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

  of waar

  (Openb 21:3) …………………… God self sal by hulle wees as hulle God.

  As ons maar die voorbeeld van Isak Bybel kan navolg sal Isak Burger se opgediste stories vir ons toenemend na kerk en kerker stories klink…! In ‘n sekere opsig is dit presies waarteen GBB ons waarsku… hy hou jou beursie dop….!

  Die storie van die dood van ‘n gelowige vs ongelowige klink maar vir my na ‘n tipiese charismatiese klug…. soortgelyk aan die van hulle spreek in tale of die sien van visioene of drome. Iets wat die meer konserwatiewe christen kerk “hook line and sinker” voor geval het omdat hulle poog om ‘n daling in lidmaatskap en die “10de” te verloor.

  George dis nou ‘n lekka onderwerp… hieroor kan ons chat tot die wederkoms….. in 2011

  familyradiosuidafrika

  31 Julie 2007 at 14:54

 5. GBB, dis reeds waar jy die punt mis – die idee is nie om vrees te wek nie. Die idee is dat jy reg lewe en te enige tyd reg sal wees om te sterf. Ons kry nie ‘n SMS om ons te waarsku dat ons môre of oormôre gaan sterf nie. Om te glo is ook nie ‘n waarborg dat jy nie probleme gaan hê nie. Dis ongelukkig ook waar misverstande ontstaan as mens oor hierdie tipe sake in die kuberruimte gesels en nie “eye to eye” nie.

  kaalvoetkind

  31 Julie 2007 at 15:00

 6. Net so terloops… ek is nie in Isak Burger se kerk nie, voor ek ‘n labeltjie om die nek kry!!

  kaalvoetkind

  31 Julie 2007 at 15:03

 7. Ek ken “ongelowige” mense wie se lewe meer navolgenswaardig is as party gelowige mense s’n. Ek glo in God en ek glo ook daar is lewe na die dood. En ek is nie bang vir die dood nie, wel ongemaklik oor die dood GAAN gedeelte, m.a.w. die oorgang van hier na DAAR.

  Maar ek glo ook dat een siel nie net ooit in een liggaam lewe tot aan die eindes van die tye nie, m.a.w. ek glo in reinkarnasie.

  Maar wat ek of jy of enige iemand ook al glo, ons kan nie WEET nie. Ons sien nou net deur ‘n spieël in ‘n raaisel.

  sonkind

  31 Julie 2007 at 22:27

 8. Ek dink dit is verskriklik arrogant vir enige mens om sy/haar idees oor dit wat na die dood gebeur te verklaar as die enigste moontlikheid. Hoe op aarde kan ‘n mens weet?

  Om dan daarby te voeg dat enige iemand wat nie dié moontlikheid aanvaar nie, tot in ewigheid gaan ly in ‘n brandende vuur, is nie net arrogant nie, maar verskriklik onaangenaam en teenstrydig met enige idee van ‘n God van liefde.

  Mag my toekomstige kinders eendag van sulke uitsprake gespaar word!

  Carien

  1 Augustus 2007 at 8:45

 9. “So ken die Ou Testament byvoorbeeld nie die idee nie. Jy word in hierdie lewe beloon en gestraf. Dit was die Fariseërs wat die idee van ‘n “nuwe, opgestane liggaam” begin verkondig het. Dit is oorgeneem deur die Christendom.”

  ek dink dat Jesus ook baie minder gemaak het van die sg “lewe na die dood” as wat sy volgelinge tans doen. soos wat ek vir Jesus lees, gaan dit meer oor sy koninkryk – wat op aarde is.

  maeree

  1 Augustus 2007 at 11:05

 10. presies

  Johan Swarts

  1 Augustus 2007 at 13:07

 11. Maeree

  Watter betekenis het die nuwe Jerusalem wat Jesus vir Johannes op Patmos laat sien het en al daai anner lekker dinge waarvan Hy gepraat het soos Sy heerlikheid wat die mens graag wil sien…

  (Exo 33:19) Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.

  die plek waar geen trane hartseer of pyn meer moontlik sal wees nie… waar daar geen dood meer sal wees nie… ens. ens.

  (Rev 21:4) En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

  en dan die annerkant van die munt …. wat almal gerieflikheidshalwe probeer “wegpraat”…

  (Openb 14:11) En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

  die plek waar die bybel noem hel… daar

  (Mar 9:44) waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

  Maeree Jesus is die Woord wat vlees geword het…. en dus nie alleen die Seun van die mens nie maar ook Seun van God.

  Dis wat geskrywe staan…. maw dit wat Jesus vir die Skrifgeleerdes en Wetsgeleerdes kom verduidelik het toe Hy hierkom leef het…. Die idee van die opstanding is nie ‘n idee wat van die Fariseërs afkomstig is nie… maar is ‘n gebeurtenis wat deur Jesus gedoen is om aan die wereld te kom illustreer dat Hy doen wat in Sy Woord geskrywe staan. Dit wat Hy in Sy Woord verklaar het sal Hy laat gebeur…. en dit sluit die Oordeelsdag in.

  Toe Hy aan Sy dienaars die profete verklaar het dat Hy as Messias die eerste keer sou kom, het niemand hulle geglo nie….. en Hy het gekom. Hy het aan Sy dienaars en volgelinge verklaar dat Hy weer gaan kom…. en Hy sal kom… en weer glo Sy sogenaamde volgelinge Hom weer nie.

  (Tenspyte daarvan dat dit geskrywe staan…)

  Whats new….?

  familyradiosuidafrika

  1 Augustus 2007 at 15:26

 12. George

  Glo jy daars lewe na die dood…?

  johannes

  2 Augustus 2007 at 9:40

 13. Watter verskil maak dit wat hy glo? Dis daar of dis nie daar nie. Die data in sy kop gaan nie die fabric of reality verander nie.

  Johan Swarts

  2 Augustus 2007 at 17:45

 14. Johan

  Ek weet dit sal geen verskil maak nie. Dis maar amper dieselfde vraag soos … hoe gaan dit…? Hy kan maar net antwoord goed of sleg. As hy antwoord goed … kan ek dalk vanuit daardie gesindheid weet of ek dit goeie met hom te deel. As hy antwoord dat dit sleg gaan kan ek dalk met hom empatieseer, moed in praat, weet dat hy in ‘n “beneuwelde” bui is ens ens.

  As hy dus aan my te kenne gee dat hy nie glo dat daar lewe na die dood is nie… sal ek geen poging kan(of wil) aanwend om hom van die teendeel te oortuig nie (slegs Hy wat die vermoee het om te oortuig kan daardie werk doen).

  Waarom hy die onderwerp aanroer en die NY Times as bron van gesag gebruik om ‘n sekere standpunt te huldig of nie… het my net laat wonder wat hy as outeur van die blog self van die onderwerp dink of glo.

  So by the way glo jy dat daar lewe na die dood is…?

  johannes_11

  2 Augustus 2007 at 19:47

 15. so, ek besluit toe om myself persoonlik te vergewis van ‘n lewe na die dood die afgelope paar dae. al wat ek kan sê: it ain’t a pretty site. 😉

  ek skryf weer sodra ek twee gedagtes sinvol op mekaar kan laat volg. lekker naweek.

  George Maru

  3 Augustus 2007 at 8:25

 16. Johan, wie se reality?

  George, lekker naweek.

  idiwidi

  3 Augustus 2007 at 12:18

 17. George, jy het nou gesorg dat almal lekka chat met mekaar! LOL! Ek glo aan lewe na die dood en in reinkarnasie… ek wil terugkom as my baas se baas!
  Lekka naweek julle outjies..

  hexi

  3 Augustus 2007 at 15:05

 18. idiwidi – die een wat ons nooit behoorlik kan waarneem nie waaroor daar nou al vir meer as tweeduisend jaar gespekuleer word. ek sou dus moet antwoord: niemand s’n nie.

  Johan Swarts

  3 Augustus 2007 at 16:08

 19. (en tegelykertyd almal s’n.)

  Johan Swarts

  3 Augustus 2007 at 16:08

 20. Wel ek weet verseker dat daar lewe na die dood is, maar net vir die wat in Christus glo.Die ander wat nie in Hom glo nie gaan na ’n plek toe waar hulle gemartel en mishandel gaan word.Christus het vir ons gesterf aan die kruis sodat ons sondes kan vergewe word.so kom gee jou lewe vandag aan Hom en glo my jy sal nie spyt wees nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =)

  Smiley

  20 Augustus 2008 at 17:27

  • Smiley, dis net hier waar die hele kerkspul mislei is: Rev 13:3 En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

   Die kerk volg die draak, dis immers logies, want die kerk is deel van die wereld se gelowiges. Christus is ‘n kerk naam en woord en vertaling en ons was gewaarsku: Joh 5:43 Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.

   Almal neem ‘Christus’ aan, maar dis nie ‘n Hebreeuse naam nie, en nie een van die kerke neem ‘MESSIAS” aan nie.

   Christus Jesus word as die vals profeet gegee in Openbaring 13.:

   Rev 13:18 Here 5602 is 2076 wisdom. 4678 have 2192 understanding 3563 count 5585 the 3588 number 706 of the 3588 beast: 2342 for 1063 it is 2076 the number 706 of a manface 444 and 2532 his 848 number 706 χξς.5516 χξς is die akroniem vir x=kristos (griekse god) ξς is die akroniem vir Zeus of SUS.

   Pasop vir die BYBEKVERTALINGS want dis gekorrupteer
   Pasop vir KERKE want dis doktrines van duiwels

   Gaan gerus na http://www.adherents.com en U sal vind daar is meer as 33,830 verskillende Christelike Kerk Denominasies en elkeen het sy eie uitsonderlike en besonderse doktrine en U logika kan U vertel dat die GEES VAN WAARHEID nie sulke doktrinale speletjies sal speel nie maar die ou draak wat die hele wereld mislei.

   Chris Nel cpnel@msn.com

   Chris Nel

   8 Augustus 2009 at 16:12


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: