riviersonderend

‘n Onderhoud met Richard Dawkins

with 20 comments

Daar het onlangs ‘n onderhoud met Richard Dawkins in die Times Online verskyn. Dit is seker die eerste keer dat ek Dawkins werklik geniet het. Die artikel begin as volg:

Richard Dawkins believes that children should grow up reading the Bible and has a “soft spot” for the Church of England. He also believes some of the historic atrocities of human behaviour were not inspired by religion, but were a result of our “ruthless Darwinian past”. And he believes in the possibility of a transcendent “intelligence” existing beyond the range of present human experience. It is just that he refuses to call it God.

‘n Paar aanhalings uit die stuk wat vir my uitgestaan het:

“I am a scientist. It is my business to understand and help others to understand the nature of life in my case, or generally, as a scientist, the nature of the Universe. At the beginning of the 21st century, humanity is approaching a staggeringly impressively near-to-complete understanding. It’s hugely exciting to be a member of this elite species at this time when our understanding of physics, biology and cosmology are so exciting and near complete. It’s tragic that people are deprived of this not by misfortunes or lack of education, but by deliberate distortion, by organised of misinformation.”

But was there not, in his mind, a tiny possibility that one of these future physicists could discover God in one of these dimensions?

“Well, I’m convinced that future physicists will discover something at least as wonderful as any god you could ever imagine.” Why not call it God? “I don’t think it’s helpful to call it God.” OK, but what would “it” be like?

“I think it’ll be something wonderful and amazing and something difficult to understand. I think that all theological conceptions will be seen as parochial and petty by comparison.” He can even see how “design” by some gigantic intelligence might come into it. “But that gigantic intelligence itself would need an explanation. It’s not enough to call it God, it would need some sort of explanation such as evolution. Maybe it evolved in another universe and created some computer simulation that we are all a part of. These are all science-fiction suggestions but I am trying to overcome the limitations of the 21st-century mind. It’s going to be grander and bigger and more beautiful and more wonderful and it’s going to put theology to shame.”

“I do think that intelligent, sophisticated theologians are almost totally irrelevant to the phenomenon of religion in the world today. Regrettable as that may be.” Why so? “Because they’re outnumbered by vast hordes of religious idiots.”

Advertisements

Written by George Maru

24 Mei 2007 at 9:22

Posted in godsdiens

20 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. hy sê mooi dinge.

  Johan Swarts

  24 Mei 2007 at 15:07

 2. Daar is soveel waarhede in hierdie man se gedagtegang wat met my resoneer.
  Waaroor ek wonder is ‘n opmerking wat ek dink ‘n verdere gesprek regverdig: “At the beginning of the 21st century, humanity is approaching a staggeringly impressively near-to-complete understanding”. Wat sou hy met die “near to complete” bedoel?

  oppietrap

  24 Mei 2007 at 16:59

 3. ek reken dis seker maar ‘n denaturalisering en demistifikasie van alles wat nog vir ons vreemd en onverstaanbaar is. (in daardie opsig praat hy, na my nederige opinie, nog spekulatiewe onsin. ek weet darem nie of ons nou al SO ‘n punt bereik het nie. maar dis net ek.)

  Johan Swarts

  24 Mei 2007 at 17:08

 4. As ek iets mag sê, klink dit na ‘n 2011 gedagte, wat Richard Dawkins oor praat. Ek sê maar net wat ek anderkant die bult sien, dus moet nie te opgewonde raak oor sy uitlatings.

  Hans Matthysen

  24 Mei 2007 at 21:42

 5. Hans, ek twyfel of 2011 selfs in die nabye omgewing van sy gedagtes was.

  Ek het, soos Johan, ook my bedenkinge oor hoe naby ons is aan die volle verstaan. Met elke nuwe gewaarwording, uitvinding of deurbraak, ontstaan daar ewe veel vrae as die’s wat ons geantwoord kon kry. Dis ‘n wortel wat ons altyd ontwyk en juis dit maak dat ons bly voortbeur.

  idiwidi

  25 Mei 2007 at 5:08

 6. dit klink meer vir my of hy agtergekom het dat 3=1 en 1=3 maar het nie genoeg syfers om dit mee te “back” nie… of dalk net eenvoudig te trots is om te erken dat daar ‘n Skepper is wat die skepping totstand gebring het…?
  Maar die uurglas loop leeg… en net tyd sal leer … totdat dit ten einde kom.

  7
  6
  5
  4
  3
  2011

  Die “wyse manne” van die Bybel het ook besef dat ‘n Koning sou kom… (waarskynlik salig onbewus daarvan dat die herders eerste geweet het…)

  johannes_11

  25 Mei 2007 at 8:29

 7. Ek weet ook nie presies wat hy bedoel met “a near complete understanding” nie, veral as jy dit vergelyk met sy uitspraak oor die beperkinge van die 21ste eeuse brein. Dalk het hy iets in gedagte soos die snaarteorie wat veronderstel is om ‘n teorie van alles te wees? Maar ek is nou heeltemal uit my diepte, so ek sal liewers stilbly :).

  Johan, daar is baie wat ons kan demistifiseer – ons weet byvoorbeeld vandag dat dit nie die gode is wat donderweer veroorsaak nie. Ons sal seker die werking van die brein baie beter kan verklaar. Maar ek stem saam dat sekere probleme sal bly, vgl. die “hard problem of consciousness”.

  Idees en woorde van mense soos Aldous Huxley en Ken Wilber bly spook. Dalk gaan menswees daaroor om jouself te versoen met die onbeantwoordbaarheid van sekere vrae? Indien ons die antwoorde op alles gaan kry binnekort, is ons ‘n gelukkige geslag inderdaad. Of vervloek.

  Johannes, ‘n make-believe vraag vir jou. Ek weet dat jy die moontlikheid nie eers oorweeg nie, maar speel saam ter wille van “sê maar…” As 2011 kom en gaan en ons is nog steeds hier, watse invloed sal dit op jou geloof hê?

  George Maru

  25 Mei 2007 at 8:44

 8. Johannes, ek brand om jou antwoord te sien.

  oppietrap

  25 Mei 2007 at 9:08

 9. Ons is beslis konstant besig om seker te maak dat ons nie deur enige “mens” mislei word nie… daarom is ons konstant beslis om die Bybel deur te werk…… Die getuienisse uit die Bybel raak net toenenemd sterker …. ek wens ek het die Bybel 30jaar eerder begin lees…. nooit gedink dat inligting aangaande “tyd” so goed “verskuil” was en dat dit na bykans meer as 1900jaar na die skryf van die Boek Openbaring vir ons verstaanbaar sou raak.

  Die God wat die Outeur was van die Bybel regeer steeds omdat Hy die “mind” van die mens te “rig” en “lei” deur Sy Heilige Gees natuurlik…

  Ek sal beslis nie die Bybel as ongeloofwaardig afskryf nie ….

  As 2011 kom en gaan en ons nog steeds hier is… sal dit vir almal van ons wat daardie standpunt huldig “back to the basics”. moet wees.. (wat vir my steeds die Bybel sal wees en bly)

  Watter invloed dit op my geloof sal hê? … ek dink ek sal dieselfde reaksie toon.. as ‘n kankerpasient wat hoor dat hy net 7maande oor het om te leef…elke dag “voluit leef” en elke dag daarna as ‘n “bonus” beskou… totdat daardie dag dan finaal aanbreek.

  Jy sal merk dat ek my siening deurlopend met ‘n “heelwaarskynlik” kwalifiseer (wetende dat die lesers dit sal ignore)… maar hoe nader ons aan daardie “laaste dag” gaan kom sal ons meer sekerheid daaroor kry… uit die Bybel uit natuurlik.

  Dit verstom my egter dat die “kerk-christene”, wat veronderstel is om oor die moontlikheid van Sy wederkoms verheug moet wees, die mees antogonistiese daaroor is as diegene wat niks met die Bybel te het of wil hê nie. (en daaroor is ek geweldig hartseer… en telleurgestel)

  Jammer … dis seker nie so “opwindende” antwoord as wat julle graag sou wou hoor nie…. ?

  Miskien sou dit dalk beter gewees het as ek maar net die volgende Skrifgedeelte alleen aangehaal het…

  (Dan 3:17) As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;

  (Dan 3:18) maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.

  johannes_11

  25 Mei 2007 at 11:56

 10. Johannes, jy antwoord my nie rerig nie. Jy gee net ‘n lang relaas oor hoe seker jy is dat jy wel reg is. Back to basics? Watter basics? As jy so seker is hieroor en dan verkeerd bewys word as die son weer opkom, waarvan kan jy dan nog seker wees?

  As jy die Bybel eers eenmaal verkeerd interpreteer het…

  Back to basics? Watter basics?

  George Maru

  25 Mei 2007 at 12:28

 11. Idiwidi, volgens Prediker 1 vers 4, sal die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir eweig staan. Ek stem dus saam met jou.

  Hans Matthysen

  25 Mei 2007 at 12:39

 12. George

  Ek antwoord jou miskien wat jy nie wil hoor nie, anders moet jy net jou vraag anders stel. Back to basics beteken dat ons sal moet teruggaan oor na die Bybel as enigste bron van gesag….. want dan verstaan ons nie wat die Outeur daarvan vir ons geskrywe het nie.

  Ek probeer nog agterkom wat jy as bron van gesag gebruik om byvoorbeeld te bewys dat die Bybel nie waar is nie. Ek vermoed jy maak staat op die wetenskap….? waar 1+1+1=3

  Wanneer ons oor ‘n baie eenvoudig aspek soos die geskiedkundige verloop van die mensdom binne die raamwerk van “tyd” gesels… is daar min “geskrewe” dokumente wat kan bewys dat Adam 130 jaar oud was toe hy vader geword het van sy seun Set (dis nou nadat Kain vir Abel uitgesort het….) en dat Adam se volle lewensduur 930 , behalwe die Bybel. In die Bybel word name en ouderdomme ens, genoem….

  Dis interesant dat ons nou volgens daardie Bybelse Kalender.. in die jaar 1988 presies 13000jaar van die jaar van skepping is…? God is ‘n God van orde… en patroon.. maar tog ook “onuitdinkbaar”… want 1=3 en 3=1… vir die wetenskaplike wat die “orde” en die “patroon” waarneem.. soos Einstein, Newton… en Richard Dawkins…. kon hulle net nooit dit punt bereik … die volgende verklaring te maak nie… “At the beginning of the 21st century, humanity is approaching a staggeringly impressively “complete” understanding”.

  Wanneer ons Dawkin se “gelowige stelling” verander om dit meer “gesag” te gee om as volg te lees… “At the beginning of the 21st century, humanity is approaching a staggeringly impressively complete understanding” verlaat hy hom alleen op die wetenskap… wat deurdrenk is van ‘aannames, alfleidings, voorveronderstellings,ens… ens.) om dat maar net weer deur ‘n ander wetenskaplik die volgende dag verkeerd bewys te word, omdat die mens ‘n ewigheid nodig het om te ontdek …. waar alles begin het en waar alles gaan eindig.

  Ek moet met hom saam stem… ons staan op die punt om die Waarheid van aangesig tot aangesig te sien… nie net “near to complete” nie.. Ons is bereid om op sterkte van dit wat die Bybel verklaar my kop op ‘n blok te plaas deur “versigtig gekwalifiseerd” te verklaar dat alles in “ons” bron van gesag heenwys na die jaar 2011.

  Sy voorspelling wysheen na die 21st century… wat ‘n verdere 100jaar kan duur….

  Ek verkies eerder om vir die volgende vier jaar voort te gaan om die Bybel te lees en die basuin te blaas, terwyl andere “wag…. en lag”. Namate ons nader aan die jaar 2011 kom sal (asem..skep… met groot omsigtigheid ,,) “alle twyfel” uit die weg geruim word.

  Een ding weet ek.. daar was ‘n eerste koms… netsoos daar ‘n tweede koms was…. Hy gaan maar net in een oogwink “weer skep” (waarskynklik in die jaar 2011)… soos Hy in die jaar 11013V.C. geskep het…

  (Mal 3:17) En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.

  (Mal 3:18) Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

  (Mal 4:1) Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.

  (Mal 4:2) Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

  (Mal 4:3) En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.

  (Mal 4:4) Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel—insettinge en verordeninge.

  (Mal 4:5) Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

  (Mal 4:6) En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

  johannes_11

  25 Mei 2007 at 14:53

 13. George – ek het twee jaar gelede ‘n dokumentêr oor string theory gekyk en dit onsettend interessant gevind. (Of dan dit wat ek kon verstaan…) En daai “hard problem” van die bewussyn (ek’t dit onlangs raakgelees in ‘n artikel waaroor iemand geblog het…was dit jy? my geheue ontglip my…) tickle my eindeloos.

  Ek kan dit nie kleinkry dat, as die liggaam ‘n masjien is, daar enigsins iets soos die dood kan wees in sommige gevalle nie. As iemand bv my hart uitruk gaan ek doodgaan. Feit van die lewe. As ‘n topchirurg dit weer terugplant en alles mooi maak soos wat dit was, gaan ek om die dood toe (pun intended) steeds nooit weer daarmee bloed kan pomp nie.

  Wat maak dat ons lewe?

  Dis een van die redes hoekom ek nie meer so sterk na nihilisme neig nie. Dalk is ek naief, maar iets aan die hele situasie skree: “siel!”. (Natuurlik nie op die ou modernistiese manier met die liggaam as vleeslike kerker nie. Ook nie noodwendig soos godsdienste dit postuleer nie. Maar hel, IETS is daar. En sodra dit weggaan, is dit baie duidelik sigbaar dat “iets” nie meer daar is nie.)

  Bygesê, dalk mis ek iets neurologies. Maybe sit ek die pot heeltemal mis. Dalk “vrek” inligting in die brein by die dood soos wanneer ‘n mens ‘n BIOS flash? Maar wat dan van die dinge wat “hardcoded” is in jou breinstam – hoekom kan ‘n goedbewaarde lyk ten minste nie weer gekry word om bloed te pomp en asem te haal en dinge deur sy niere te pomp nie?

  Johan Swarts

  25 Mei 2007 at 20:45

 14. Johan, as ek iets in die verband vir jou kan gee, al glo jy miskien nie in die Bybel nie, lees dit gerus, nl. Job. 4 v 12 tot 17.

  Hans Matthysen

  25 Mei 2007 at 21:05

 15. Johan, ja. Daar is baie vrae. Ek sou byvoorbeeld ook kon vra oor die moontlikheid van ‘n persoonlike siel. Bestaan so iets? Ek begin wonder.

  George Maru

  26 Mei 2007 at 14:18

 16. Nee, Johannes_11, jy antwoord my nie eintlik nie. Ek dink jy probeer jouself antwoord. Ek vra oor jou as mens. Maar jy praat oor die einde van die wêreld.

  George Maru

  26 Mei 2007 at 14:31

 17. George

  As ek dan sukkel ek om my eie antwoord te verstaan… hoe gaan jy dit verstaan…. haha

  Wat wil jy van my as mens weet…? Sal weer probeer.. no sweat.

  johannes_11

  27 Mei 2007 at 18:20

 18. Is ‘n siel nie maar per definisie persoonlik nie?

  Johan Swarts

  28 Mei 2007 at 23:11

 19. Hoekom sou jy so sê? Ek dink nie dit hoef te wees nie. ‘n Individuele, ewige siel, kom tog neer op die voortbestaan van die self? Geloofstradisies soos Boeddhisme het dit juis teen so ‘n konsep.

  George Maru

  29 Mei 2007 at 9:07

 20. George

  Sien jy Boeddhisme as die “waarheid”…?

  Die verskil tussen ‘n dier wat ‘n mens doodmaak en ‘n mens wat ‘n mens doodmaak is dat die dier geen gewete het en dus geensins “verhoor” kan word vir sy ‘dade’ nie … maar die mens wel.

  Die mens “weet” hy het iets gedoen waarvoor hy verantwoording sal moet doen… as hy “uitgevang” word deur sy medemens.. (of eventually deur God). Terwyl die dier geen gewete het nie.

  Vir die dier het die term “doodslaan” geen betekenis nie, terwyl die term “doodslaan” vir die mens ‘n baie dieper betekenis het.

  Vir die dier is daar geen lewe na die dood pla dit hom glad nie… en vrek hy bloot.

  Die mens wonder baie daaroor… soveel so, dat hulle selfs mense offers sal bring as hy maar net met die se god kan “regmaak”….?

  johannes_11

  29 Mei 2007 at 9:45


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s

%d bloggers like this: