riviersonderend

Crucifixion of the Christ

with 22 comments

‘n Skildery van Becki Jayne Harrelson

crucifixion.jpg

Advertisements

Written by George Maru

8 Mei 2007 at 12:54

Posted in kuns

22 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. (Deu 4:23) Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie—’n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het.

  (Deu 4:24) Want die HERE jou God is ‘n verterende vuur, ‘n jaloerse God.

  (Deu 4:25) As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel deurdat julle ‘n gesnede beeld maak, ‘n gelykenis van enigiets, en doen u wat verkeerd is in die oë van die HERE jou God om Hom te terg,

  (Deu 4:26) dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem; julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word.

  (Deu 5:8) Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

  (Deu 5:9) Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;

  (Deu 5:10) en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

  Dis wat die Woord van God daaroor verklaar… iets waarmee ek onomwonder mee identifiseer.

  johannes_11

  8 Mei 2007 at 16:54

 2. Ek is seker Jesus het nie soos die man op die prentjie gelyk nie. So wat is die probleem?

  In elk geval, die man wat Deuteronomium geskryf het, verstaan nie so mooi nie. Hoe kan jy ‘n beeld maak van iets wat jy nog nooit gesien het nie?

  En wat van prentjies van dolfyne? (Nee toemaar, laat ons nie oor dolfyne praat nie. Jy sal sê dit is sonde.)

  George Maru

  8 Mei 2007 at 19:37

 3. Wat ek te sê het is nie van belang nie… Wat van belang is, is wat God in Sy Woord die Bybel ons leer.

  Wat sien jy as sonde…?

  johannes_11

  johannes_11

  8 Mei 2007 at 19:51

 4. Johannes, ek glo nie in sonde nie. Dit bestaan net in Dogmatiek boeke.

  George Maru

  9 Mei 2007 at 8:09

 5. George… dis interesant… ek respekteer jou siening dat jy nie aan sonde glo nie ten minste weet ons waar ons met mekaar staan…?

  Ek wil net seker maak ek verstaan jou korrek.. glo jy met ander woorde dat sonde nie bestaan nie…?

  Ek weet ook dat jy nie lus is vir lang debatte nie… as jy op hierdie reistog “moer toe …. die vreemde in” is… gaan jy ouens kry wat met jou “meeloop” of “saam stem” of nie(ek is dalk een van hulle..?)… jy het tog ‘n doel wat jy met hierdie “blog” het… ‘n teiken…. hetsy bewustelik of onbewustelik.

  If you aim at nothing … you’re surely going to hit it everytime…

  In Bybel terme ..

  (Jer 31:21) Rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die grootpad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jonkvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou!

  As wat sou jy moord, of verkragting, of diefsal of ander derglike aaklighede of gruwels…..beskou of beskryf …? en is daar ‘n “bron” daarvan…?

  johannes_11

  9 Mei 2007 at 9:06

 6. Wat sal ek moord, verkragting, diefstal noem? Wat jy dit noem: ‘n gruwel. Die bron? Die mens, net soos die mens ook die bron van goed is.

  Sonde veronderstel ‘n goddelike wil wat ‘n mens nie volg nie.

  George Maru

  9 Mei 2007 at 11:05

 7. Sou jy dus reken dat die mens “god” in eie reg is…? en daarom ‘n vry wil het om te kies tussen die gruwel en die goed waarvan hy die “genereerder” of “bron” van is….?

  johannes_11

  9 Mei 2007 at 12:13

 8. Het jy al “Godless Morality” van Richard Holloway gelees?

  Adam

  9 Mei 2007 at 12:56

 9. Johannes, ek is reeds op rekord dat ek die bestaan van vrye wil betwyfel, maar ek is nog besig om my gedagtes rondom dit te formuleer.

  Adam, nee? Ek sal bietjie gaan google daarvoor.

  George Maru

  9 Mei 2007 at 14:05

 10. George

  Dink jy dat daar ‘n Opperwese is wat die Skepper van die hemele en aarde is… of glo jy dinge het maar oor “tyd” so ontwikkel of evolve soos dit tans daaruit sien…? Ek praat nou nie van die God van die Bybel soos jy reeds laat blyk het nie bestaan nie…? Ek het ‘n Buddist vriend met wie ek gereeld hierdie tipe gesprekke voer… wat ook nie glo dat die Bybel die Woord van God is nie maar glo dat hy “deel” van daardie Opperenergie-krag-wese-whatever…. is (wat geen mens in woorde durf waag om te probeer beskryf nie). Moet bieg … ons gesprekke is soms meer sinvol as my gesprekke met my vriende wat nog in die “strik” van die “kerke en kerkstrukture” “vasgevang” is.

  Hy probeer die “Bhagavad Gita” konstant aan my “verkoop” terwyl ek die Bybel konstant aan hom voorhou… baie insiggewend… hy is egter van mening dat “sy godsbelewenis” verhewe is bo die “god van die Bybel, en die god van die kerk” waarin jy geen erg het nie.

  Verstaan ek jou korrek as die persepsie kry dat jy glo dat daar geen god… of God is nie….?

  johannes_11

  9 Mei 2007 at 15:20

 11. Die naaste wat ek aan ‘n godsbeskouing kom, is die van panenteïsme. Wikipedia skryf daaroor: “Panentheism (from Greek πᾶν (pân) “all”; ἐν (en) “in”; ; and θεός (Theós) “god”; “all-in-God”) is the theological position that God is immanent within the Universe, but also transcends it. It is distinguished from pantheism, which holds that God is synonymous with the material universe. In panentheism, God is viewed as creator and/or animating force behind the universe, and the source of universal morality. The term is closely associated with the Logos of Greek philosophy in the works of Herakleitos, which pervades the cosmos and whereby all things were made.”

  Maar eintlik is ek gemaklik met Joseph Campbell se siening dat God ‘n metafoor is vir dit wat ons nie verstaan nie. Om oor God te wil praat, beteken om metafories te praat. Ek sou dus nie gemaklik wees met die term “Opperwese” nie. Dit skep die indruk van ‘n godheid wat die mens dophou.

  Ek ken die Bhagavad Gita (BG). Dit staan op my boekrak en ek het dit al gelees. Daar is mooi dele daarin, soos in die Bybel ook. Maar ek beskou dit as antieke letterkunde. Sou mens sekere konsepte in die BG as die opperwaarheid aanvaar, veroorsaak dit oneindige lyding en ellende vir mense op aarde; soos die Bybel ook maar. Dalk sal ek later skryf oor die dele van die BG waarmee ek ‘n probleem het.

  George Maru

  9 Mei 2007 at 17:04

 12. George… Wikipedia se godbeskouing klink vir my ook of dit “closely associates met Logos.. (God wat Woord geword het)… dit laat my dink aan iemand wat ontken dat haarkappers bestaan… alhoewel hy telkens by een sy hare laat sny… (jj)

  Wikipedia is na my mening ‘n wonderlike bron van info… die enigste buite Bybelse bron wat na my mening ‘n “korrekte prentjie skets van “Harold Camping” van Family Radio faam… en dit wat hy tans wereldwyd oor die radio verkondig…. naamlik dat die jaar 2011 ‘n goeie kandidaat jaar is vir die “einde”….. van “tyd”..

  Die mens is dus volgens jou die ” bron” van goed en kwaad… dit herriner my aan die volgende Skrifgedeelte…

  (Gen 2:16) En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,

  (Gen 2:17) maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

  Wat is jou siening oor die gees (van die mens) wat ewiglik voortleef….?
  Is daar volgens jou “lewe” na die “dood”… of “verdwyn die menslike gees na sy sterwe maar in die niet….?

  johannes_11

  9 Mei 2007 at 18:26

 13. Johannes, ek stem dat ons tans in die eindtye leef, dit is duidelik uit al die chaos wat tans oral oor die wêreld aangaan, maar om ‘n dag en datum (2011) aan die werklike einde te koppel is vir my baie verkeerd. Niemand van ons kan weet wanneer die dag gaan aanbreek nie, niemand nie. Ons moet net leef asof dit môre kan wees.

  kostannie

  10 Mei 2007 at 9:45

 14. Johannes as jy ‘n ewige lewe sien as die voortbestaan van die mens met sy herinneringe, unieke identiteit en bewussyn na die dood, dan kan ek vir jou met gróót sekerheid sê: Nee, ek glo nie in ‘n ewige lewe nie.

  George Maru

  10 Mei 2007 at 10:08

 15. Kostannie…. lees net eers die boek http://www.timehasanend.org deur… dis gratis beskikbaar.. en kan online ook gelees word. Sal dan weergraag met jou sou wou gesels…. maar hierdie Skrifgedeelte en baie ander… praat anders… let veral op vers 5… dit lyk dus of die dag die ongelowige soos ‘n dief in die nag sal oorval … en dat die gelowige baie goed sal weet selfs wanneer…?

  (1Th 5:1) Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;

  (1Th 5:2) want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.

  (1Th 5:3) Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

  (1Th 5:4) Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

  (1Th 5:5) Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

  Moet jou nie laat mislei deur dit wat kerke jou leer of geleer het nie…. hulle is almal tans onderwerp deur ‘n krag van dwaling wat deur God Self oor hulle gebring is…

  Julle broeders (die ware gelowige…) is almal kinders van die lig en kinders van die dag… dat die dag julle soos ‘n dief oorval nie..

  (Dan 12:4) En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

  Ons moet nou die Bybel lees soos nog nooit van tevore nie…!

  johannes_11

  10 Mei 2007 at 11:55

 16. “Wat ek te sê het is nie van belang nie”

  Hoekom sê jy dit dan, Johannes_11?

  Johan Swarts

  10 Mei 2007 at 17:12

 17. george

  As ek jou reg verstaan… glo jy dus dat die “gees” of “sielswese” van die mens ophou bestaan.. as jy vleeslike liggaam doodgaan…?

  Waarin vestig jy daardie… “jou met gróót sekerheid”… met welke “gesag” kan jy sodanige “verklaring” maak…?

  Jy moet of kan “getuig” uit eie persoonlike “ervaring” … andersins moet jy dit baseer op “persoonlike waarneming” ?

  As jy nie glo in enige “bron van gesag” (soos iets soos die Bybel) nie… wat gebruik jy dan as “bron van gesag”… om jou verklaring wat jy met gróót sekerheid doen… te rugsteun….?

  Hoe gaan jy my daarvan oortuig… sodat ek jou glo?

  Ek soek “gewaarborgde” bewyse…..? Veral as ek moet kies om gehoor te gee, al dan nie… aan jou uitnodiging van “moer toe die vreemde in” …?

  Geld oppi tafel stuff… !? your money or your life..?

  johannes †

  10 Mei 2007 at 17:19

 18. johan..S

  Ek poog juis om dit wat God te sê het en hoe Hy Sy eie Woord interpreteer te “verklaar” … “verkondig” … “proklameer”…

  Hy is dan die Een wat die oortuigingswerk doen. So hoe minder ek van my “doopsous” op jou laat spat… hoe minder is die kanse dat ek jou “bemors”…

  Dis juis wanneer ons met ons “menslike wysheid” poog om God se Woord te interpreteer.. of verklaar… dat ons dwaashede kwytraak…en dit soms met groot “klokke” en “basuine”…

  (1Kor 2:13-14) Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

  Dis gewoonlik wanneer ons die “onpopulêre” en God se “onmoontlike” en “ongeloofbare” Waarhede.. uitspreek … dat ons die grootste “spot” en “smaadhede” te wagte behoort te wees.

  Om “gewild” te wil wees… en “in” te wil wees… sodat ons daardie vrees van verwerping kan ontduik of vermy… is gewoonlik ‘n diepgewortelde menslike behoefte. Ons wil tog almal voel dat ons “deur diegene rondom ons” aanvaar word. Die grootste sekerheid vind ons egter daarin dat ons vir God “aanneemlik” is…. anders leef ons in ‘n totale vakuum van onsekerhede…! Wanneer daardie “gap” of vakuum gevul word… “loop ons enige bende storm”…

  (Psa 18:30) Want met U loop ek ‘n bende storm, en met my God spring ek oor ‘n muur.

  johannes ††

  10 Mei 2007 at 17:41

 19. george, soms kom jy met die aangrypendste goed vorendag!
  “die koning van die jode”
  briljant.

  maeree

  11 Mei 2007 at 13:25

 20. Maeree… wat laat jou dink dis ‘n skildery van die “koning van die jode’ … dis of George se opskrif… of die Opskrif van die skildery wat verkeerd is..

  (Joh 19:19) En Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was geskrywe: JESUS, DIE NASARÉNER, DIE KONING VAN DIE JODE.

  johannes_11

  11 Mei 2007 at 17:30

 21. Ek kyk nou na die prent en daag die een uit, om ‘n soortgelyke kunswerk te doen, van ‘n voorstelling van Mohammed, met dieselfde woord by. Daar is ‘n gesegde in engels wat sê “small things amuse small minds”. Daar is ook bekende woorde, deur Jesus gespreek, wat sê “Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hul doen nie”. Sou iemand nie weet wat hul doen , is hul maar bra onnosel of oningelig.

  Hans Matthysen

  20 Mei 2007 at 21:24

 22. Hans, wat meen jy? Ek dink die uitbeelding is aangrypend.

  George Maru

  21 Mei 2007 at 8:26


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: