riviersonderend

Vryheid van geloof

with 18 comments

Ek wonder wat beteken die term “vryheid van geloof” vir Christene? Ek bedoel nou nie net die vryheid om enige geloof te beoefen nie, maar ook die vryheid om geen geloof te beoefen nie.

Dikwels word daar sommer net aannames gemaak oor geloof en dat jy soos ek glo. Dit is veral waar in die agtergrond waaruit kom. As jy wit is, en Afrikaans praat, word daar net aangeneem dat jy ‘n Christen is.

Dit kan soms tot ongemaklike situasies aanleiding gee. Ek sou hoop “vryheid van geloof” beteken nie net om iemand anders se reg te erken om anders te wees nie, maar om ook nie net aan te neem dat mense met ‘n gedeelde agtergrond ook jou geloof deel nie.

Dit kan soveel misverstande en ongemaklike situasies vermy.

Advertisements

Written by George Maru

26 April 2007 at 9:51

Posted in godsdiens

18 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Net om die probleem te kompliseer: wat maak mense wat te vinnig antwoord dat glo in “vryheid van geloof” … hoe gemaak met hulle kinders se geloofsopvoeding? Mense wat toegewy christene is, sal ander gelowe wel in baie opregtheid kan aanvaar en dus “vryheid van geloof” vier. Maar sal hulle dieselfde vir hulle kinders doen deur hul kinders aan alles bloot te stel sodat kiddies self besluit?
  Mense moenie te vinnig antwoord op wat hulle kies nie. Dis ‘n veel meer komplekse saak

  Oppietrap

  26 April 2007 at 15:59

 2. george..

  Ek dink as ons geloof kan defeniëer dan kan ons dalk bepaal welke vryheid enigeen daar ten opsigte het of kan hê…?

  Ongeag die godsdienstige of kulturele of derglike ander agtergronde waarbinne enige indiwidu in opgebring of opgevoed word… wil die mens graag die vaste wete hê dat dit wat hy glo waarde bied …. en betekenisvol is… in sy soeke na die waarheid weet hy ook instinktief dat hy teenoor iets of iemand eendag verantwoording vir sy dade sal moet doen. Die pogings van die mensdom om offers te bring … (selfs mense lewens, ja selfs hulle eie kinders…) is in alle volke, stamme, tale en nasies se kulture duidelik sigbaar. Ja en dan is diegene wat ‘n offer bring daarvan oortuig dat hulle die regte ding doen… maw hy glo dat sy offer aanneemlik sal wees vir die een aan wie hy die offer bied … hetsy dit ‘n god of ‘n mens is.

  Hy soek dan konstant na die bron van waarheid waarteen hy sy geloofsoortuigings teen kan meet… waarvolgens hy dan besluite kan neem…. sy soeke is daarom in wese deurlopend na ‘n bron van gesag. Omdat die mens van nature instinktief weet dat hy verantwoording sal moet doen vir sy optrede is dit dikwels sy grootste dryfveer…. maw sy gewete raak dan sy bron van energie..

  As ‘n mens dus nie ‘n bron van waarheid (iets soos die Bybel) het nie “skryf” hy onbewustelik in sy diepste wese sy eie basis van waarhede neer….. wat dan sy “bybel” of bron van gesag word. Vanuit daardie “eie” bron van lewenswysheid groei elke mens se “bybel” van lewenswysheid ….? Hy glo dus vanuit eie ervaring dat sy “bybel” waar is … en binne daardie raamwerk dus defenieer sy “bybel” dus sy geloof en rig dit dikwels sy optrede.

  13000jaar verloop…. en die mens soek nog steeds na die “ultimate” lewensbybel… tussen die amper 7biljoen lewensbybels wat vandag op aarde rondbeweeg word die aantal bladsye van die “poel van lewensbybel” teveel om deur te werk… om nie eers te praat van die lewensbybels wat oor die loop van 13000jaar alreeds “begrawe” is nie…

  Die mensdom ondek dan weer op ‘n dag dat niemand se lewensbybel werk nie…. want die lewensplek is een groot gemors.

  Vanuit die gemors kom iemand agter dat daar is ‘n Boek is waarin al hierdie lewensbybels van al die lewenswyshede van al die volke, en stamme en tale en nasies deur al die eeue heen in een Boek mooi en netjies opgesom is…. en begin daardie Boek weer lees.

  Dan ontdek ons dat die Een Bron van Waarheid .. aangeteken is in die Boek wat die meeste oor gepraat word maar ook die Boek wat deur diegene wat die meeste daaroor praat, dit die minste gelees het…!

  Waarvan ek die grootste sondebok was…!

  (Jer 2:4) Hoor die woord van die HERE, huis van Jakob, en alle geslagte van die huis van Israel!

  johannes_11

  26 April 2007 at 23:43

 3. ek moet beaam. godsdiensverdraagsaamheid gaan nie net oor verdraagsaamheid van gelowiges teenoor nie-gelowiges nie. ‘n groot deel daarvan is ‘n tolerante houding van gelowiges teenoor nie-gelowiges.

  wat natuurlik ‘n oulike klein paradoksie voortbring sodra evangelisasie en soortegelyke “werwingstegnieke” ter sprake kom…

  Johan Swarts

  27 April 2007 at 2:44

 4. wat my regtig erg aftick, is wanneer wit afrikaanse mense veronderstel ek deel hul politieke vooroordele, of my aanmoedig om te gaan stem want ons moet “hulle” stop. dan sê ek: “glo my, julle wil nié hê ek moet gaan stem nie.” dan vang hulle dit nog steeds nie.

  maeree

  27 April 2007 at 12:58

 5. Sorry… ek wou nog hierdie teksvers bygevoeg het

  (Joh 21:25) En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen.

  God het egter in Sy alwysheid besluit om net dit wat Hy reken nodig is vir ons in die Bybel geskryf.

  Die ou Hollandse vertaling gee aan ons ‘n pragtig defenisie van wie geloof is…

  (Gal 2:16) Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

  die “geloof” van die Jesus… is die “geloof” wat ons almal graag sou wou hê… al is dit maar net so groot soos ‘n mostersaad…!

  En oor daardie “geloof” wat Jesus in God die Vader gehad het… het ek gee vry keuse nie…. net so min as wat ek die keuse gehad het om fisies ontvang en gebore te word…?

  Voor my conception kon ek geen keuse uitoefen oor wie my pa of my ma of my familie sou wees nie… of in welke taal, of stam of volk of nasie ek gebore sou word nie… of wanneer ek gebore sou word nie… of waar gebore sou word nie….?

  Ons het ons bron van “krag” … die Heilige Gees “verloor” toe ons in ‘n perfekte omgewing en perfek geskape na die Beeld van God …. vir een of ander misterieuse rede die perferk verkeerde keuse gemaak het…. en daarmee die hele mensdom in ‘n ewigdeurende krisis geplaas het…!

  Maar genadiglik… genadiglik het God ons gekeer om verder te gaan…. en te gaan eet van die boom van lewe… wat ook daar gestaan het…. anders sou ons vir ewig in hierdie “sondige” staat voortgeploeter het…

  (Gen 3:22) Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

  (Gen 3:23) Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.

  Die hele mensdom is daarom vir die afgelope 13000jaar opsoek na daardie perfekte geloof… iets wat hy met alles in hom begeer… maar hy nie self kan kies om dit “terug” te kry nie… geloof wat slegs God in Sy soewereine Almag… voor die grondlegging van hierdie wereld besluit het….

  Die genade van God vind ons juis in die feit dat God alles perfek doen…. as Hy die “keuse” maak…. weet ek immers dis die volmaak regte keuse… veral as ek uit die Skrif agterkom dat Hy verklaar dat daar niemand is wat God sal soek nie… selfs nie een nie…!

  As ek dan lees dat God Jakob liefhehad het maar Esau gehaat het…. vind ek vrede daarin dat dit God se keuse was….!

  Die krisis (en dit veral vandag in die kerke sigbaar) is dat ons terwyl ons leef… vir ons “slimmer” of God wil hou… deur aan andere te kenne te wil gee… dat as ek ‘n sekere “do it yourself-gospel” slaafs navolg… met ander woorde die “vryheid van geloof” keuse self uitoefen… ek daardie wonderwerk van wedergeboorte self kan inisieer, self kan besluit wanneer, self kan besluit wie my “familie” van gelowiges kan wees, selfs ook self kan besluit wie my god is…!

  Ai… die mens tog… geskape na die beeld van God… met nou die kennis dat hy soos God is… om te kan onderskei tussen goed en kwaad… nou is dit maklik om “myself” te aanbid… want God verklaar dit in Sy Woord… ek is soos Hy…

  Eina

  (Gen 3:22) Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

  Juis die feit dat daardie allerbelangrike “regte keuse” om vir God te kies nie in die hande van die mens is nie…. laat hom in ‘n staat van “onmag”… en daarvan hou hierdie “god” niks mooi niks nie…

  Omdat die mens tog maar alte graag “in beheer” van sy eie toekoms wil wees…. veral vandag… soveel kennis, soveel middele, soveel mag…. ‘glo” hy met ‘n vaste oortuiging dat hy sy eie lot sal bepaal.

  Dan kom iets soos September 2001 wanneer hy ontdek hy is nie inbeheer nie… dit is interesant dat die jaar 2011 presies die 10de herdenking sal wees van die 9/11 gebeure…. en dis verder interesant dat die verwagte voltooiingsdatum van die “Freedom Towers” ook in die jaar 2011 is….? Hieroor lees ons egter niks in die Skrif nie…. die fokus van die Skrif is op die geskiedkundige verloop van die mensdom …

  sy val
  sy verlossing en
  sy vernietiging

  Laat die wie dink hy het die “vryheid van geloof” …. gerus maar die keuse uitoefen…

  n’ keuse wat ek van mening is hy nie het nie… al dink hy ook so

  johannes_11

  27 April 2007 at 13:14

 6. Sjoe, so ‘n relaas, Liewe Johannes 11, maak enige debat dood. Hoe kan ‘n mens verder redeneer oor enige-iets as jy die gesprek eenvoudig saamvat met so ‘n heldere en absolute sekerheid. Die Evangelie volgens Johannes 11. Veronderstel dit was nou ‘n Muslim wat met sy/haar Sura’s hier kom “bewys” het dat daar net een “regte keuse” is. Sou jy dan ook voor daardie Absoute Sekerheid gebuig het soos wat jy van daardie Muslim verwag om voor jou Absolutes te buig. Dan is ek veel eerder tuis in geselskap van “Getroosde Twyfel” (Luther) en “ek glo, help my in my ongeloof” (Thomas) as in iemand wat nooit bevraagteken nie.

  Oppietrap

  27 April 2007 at 15:19

 7. Oppietrap & Johan: ek het nie kinders nie, so ek het nie eers daaraan gedink nie. Maar ek sou dink baie Christenouers sal dit as ‘n bedreiging sien as hulle kinders met heidense invloede gekonfronteer word. So waar laat dit vryheid van geloof? Is dit nie maar net ‘n mooi gedagte soos “haat die sonde, hê die sondaar lief”, maar prakties onuitvoerbaar? Veral as mens in ag neem wat Johan vra oor sendingwerk? Dit bring ons maar weer terug by die idee dat een manier tog beter as die ander is.

  Maeree: mense luister nie, omdat hulle so ingesteld is om te hoor wat hulle wil en tekens soek om hul persepsies te bevestig. Maar nou ja, wat maak jy? Veroorsaak ‘n wonderlike onaangenaamheid by ‘n braai, of bly jy maar net stil en praat oor SA se probleme op sportgebied/die jongste gier ens?

  Johannes: waarheen is jy oppad?

  George Maru

  28 April 2007 at 8:43

 8. george

  Ons praat oor vryheid van geloof..

  Jou “mooi aanmerking” van “haat die sonde, hê die sondaar lief” is bloot net nie waar nie en kom uit dit wat een of ander slim kerkling of die se pastoor jou geleer het… die Bybel is duidelik dat God die “sonde en die sondaar haat”…

  gee my jou defenisie van “geloof”… dan kyk ons welke “vryheid” jy het om daardie keuse uit te oefen..?

  johannes_11

  28 April 2007 at 10:42

 9. Johannes 11: my broer, my broer, jou teologie laat veel te wense. God haat nie die sondaar nie. Wat het jy in jou katkisasieklas geleer?

  Oppietrap

  29 April 2007 at 15:01

 10. Oppietrap… lees net hierdie woorde dis nie baie nie…

  (Rom 9:13) Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

  (Rom 9:14) Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!

  (Rom 9:15) Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.

  Oppietrap…. wat beteken hierdie woorde vir jou… wie dink jy gaan hel toe….?

  Diegene (soos Kain) vir wie se sondes daar nie betaling gedoen is nie…. moet self gaan betaal daarvoor… deur ‘n ewigheid in hel deur te bring om verantwoording te doen vir hulle eie dade….! Volgens die Bybel is Kain maar net een van baie ander….?!

  Dis tyd dat jy van jou sondagskool lessies en jou pastoor of dominiee en die se god se misleidende idee dat Jesus is ‘n “mak lammetjie” is afstand doen … dit is net daarop gemik is om jou te paai met die sus woorde “alles is fine… not to worry… jesus het vir almal se sondes betaal….” net om aan jou daai valse gevoel van vrede te gee…! Dis ‘n leuen… dis vals … en behoort verwerp te word met die minagting wat dit verdien….!

  As God sondaars en ongereddes soos “kain” liefgehad het…. dink jy vir een oomblik dat Hy sulke woorde in Sy Woord sou gebesig het…?

  Vlug “berge” toe ….. met ander woorde vlug na die Woord … die Bybel… en gaan lees dit self…?

  As jy dalk nog in ‘n “kerk” of enige van daardie “heuning om die mond gospel predikers” se strukture sit of daarin “gesnare” is… is my advies aan jou …. vlug asseblief…

  God se genade vind ons juis daarin dat Hy altyd reg is… en daarom reg kies… want ek wat sondaar is… het daardie “vrye keuse” om “vir God te kies” in die tuin van Eden “verloor” …. vandag kan jy maar “kies” totdat dit by jou ore uitloop as jy dink jy het ‘n “vrye keuse” om “vir” God te kies… as God ons nie in ons wil en werk om die regte keuse te maak nie… sal ons nie “vir” God kies nie

  Wag en hoop op God… in die tussen tyd… beveel ek aan dat jy die Bybel “eet” soos jy kos eet…. lees en lees en lees.

  Ek pleit by jou..!!!

  johannes_11

  29 April 2007 at 15:54

 11. Na my beskeie mening is jou probleem, Johannes_11, dat jy kontingente gebeure (werklikheid of fiktief) in die Bybel abstraheer tot universele waarhede. Dat God ‘n karakter met die naam Esau gehaat het, beteken nie dat God elke liewe ander sondaar (of Esau ‘n sondaar was, is natuurlik ‘n volgende saak) haat nie. Dit beteken bloot hy’t vir Esau gehaat. Meer kan jy ongelukkig nie aflei sonder om in spekulasie te verval nie.

  Neem die 10 gebooie. Dis volgens oorlewering gegee aan ‘n klomp swerwende Isrealiete iewers in die midde-Ooste. Kan ‘n mens daardie 10 bevele universaliseer om van toepassing te wees op die res van die mensdom? Ek is nie ‘n jood nie. My voorsate was besig om wild boars te jag iewers in Europa terwyl daardie Jode die gebooie ontvang het. Hoe is dit byvoorbeeld van toepassing op my?

  Myns insiens is die antwoord bloot – dit is nie. (Waarmee ek natuurlik nie die gebooie self afskiet nie. Van hulle maak sin. Maar om te sê God het dit vir die hele mensdom gegee om te doen, is ongelukkig nie doenbaar nie.)

  Jy skiet die metafisiese steierwerk van kerke en teoloeë oor die eeue heen af as leuens, maar bou terselftertyd vir jouself ‘n nuwe podiumpie van Vorme.

  Maakie baja sinnie maaikie.

  Johan Swarts

  29 April 2007 at 18:28

 12. George

  Ek wil kommentaar lewer op jou sin “heidense invloede”. Net deur daardie woorde te gebruik, verdeel mens onmiddelik die beskawing in “ons” en “hulle” (of in hierdie geval Christine & heidene) en deur die eeue was dit nog altyd ‘n bron van onmin en oorlog. Wanneer my bure, wat boedhiste is, saans “chant” dan verduidelik ek vir my 7jarige dogter dat hulle bid. En sy is tevrede daarmee. En so leer sy dat mense God aanbid op verskillende maniere, en dis ok, en sy kan maar vriende wees met hulle.

  amanda

  30 April 2007 at 6:23

 13. Johan..S

  Dis nie ek wat die “steierwerk van kerk en teoloeë” afskiet nie…. Jy sal merk dat ek noem dat die Bybel ons baie leer van hoe Hy Self die steierwerk laat tuimel het… veral toe Hy toegelaat het dat die Babiloniese Ryk …. Jerusalem in die jaar 587V.C. “vernietig” het… en hulle weggevoer het om Nebukadnesar in Babilon te gaan “dien”….

  God het ‘n “track record” (wat in die Bybel vir ons aangeteken is) dat Hy doen wat Hy verklaar het (deur die mond van die profete… toe Hy nog besig was om die Ou Testament te “skrywe”…) Hy Hom voorgeneem het om te doen….! Vanwee die “eie waan” en “trotsheid” en die “hardheid van harte” van die mens teenoor God…moes hulle dit op die “harde manier” leer…

  Die ou testament is geensins fiktief nie…. dit bied aan ons ‘n rekord van ware letterlike gebeure wat aan ons wat dit vandag lees… ‘n dieper geestelike betekenis behoort te bied…. wat vir alle mense geld… want onthou God het die mens geskape na Sy beeld… om as Sy verteenwoordiger Sy koninkryk hier op aarde te verteenwoordig.

  Tot en met Abraham, Isak en Jakob…. en selfs die tyd toe die volk Israel vir 430jaar in Egipte vermeerder het tot ‘n volwaardige volk.. het God geen steierwerk van “kerke” gebruik nie…. eers nadat hulle Hy hulle uit Egipte verlos het van “slawerny” …. het Hy begin om ‘n steierwerk te skep … nadat hulle uit eie keuse geweier het om God toe te laat om met hulle “direk” te praat…

  Alhoewel God se bedoeling met die “steierwerk” van ou en nuwe testamentiese kerke eerbaar was… was diegene wat dit bedryf het gelaai met eie geregtigheid….! Dit is die hoofrede waarom hierdie “steierwerk” in die toestand was toe Jesus die eerste keer gekom het … en dit is ook dieselfde rede waarom dit lyk soos wat dit vandag lyk….!

  Genadiglik bly God getrou aan Homself… (al sou dit Sy eniggebore Seun kos)…. en is Hy eie handig besig om hierdie laaste oes in te samel… reg onder die neuse van die “slapende” kerke en kerkstrukture….

  As God verklaar het… kom terug na jou eerste liefde… anders gaan Ek sy kandelaar van sy plek verwyder dan doen Hy wat Hy verklaar het…

  (Openb2:5) Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

  Hy het maar net gedoen wat Hy van te vore verklaar het… en die mens glo dit weer nie… soos ook die vorige kere…

  Lees weer maaikie… lees wees asb

  johannes_11

  30 April 2007 at 8:50

 14. Hiermee eindig ek my gesprek aan die DONKER onderwerp af: op geen manier kan ek die evangelie verkondig asof dit “Slegte Nuus” is nie. Ek verkondig dit as “Goeie Nuus”. Ek verkondig dit aan mense wat oor-en-oor sal struikel. Ek verkondig dit aan myself, wat ook oor-en-oor-struikel. Ek verkondig dit aan sondaars. En ek verkondig dit as ‘n sondaar. Maar dis juis die Goeie Nuus.
  En ja, ek maak ruimte (baie!) vir mense met ‘n ander siening oor hierdie Goeie Nuus. Ek kies om saam met die randfigure te sit … mense wat deur fundamentaliste verstoot word – of dit buddis, gays, ongelowig, sondaar dominee, of aarts kapitalis is. Ek herinner my dat die Gesig van Goeie Nuus presies dieselfde gedoen het. Amen. Shlush. Fertig. Fenito. Ek hebt gesegt. Die evangelie volgens Oppietrap.

  Oppietrap

  30 April 2007 at 9:54

 15. Paulus het gesê, hy wys ons ‘n meer uitnemende weg tot saligheid, dus is vryheid van geloof gehandhaaf. Dit was juis die ander groepe, wat Jesus en Sy volgelinge, vervolg het. Seker omdat die Christendom’ uitnemender morele waardes gehandhaaf het? Miskien het hulle bedreig gevoel omdat hulle, die uitnemendheid van waardes besef het en nie bereid was om hulle ou waardes prys te gee.

  Hans Matthysen

  20 Mei 2007 at 22:13

 16. Uitnemender morele waardes, soos bv. met die kruistogte?

  George Maru

  21 Mei 2007 at 8:28

 17. Hans

  Niks wat enige groepering “gedoen” het vanuit hul eie geloofsoortuigings… kan “uitnemender” wees nie.

  Jesus het laat blyk…

  (Mat 17:20) En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

  Geen mens beskik oor daardie geloof … as dit nie “geloof” is wat deur God Self aan die mens genadiglik geskenk word nie.

  Dit is dus nie geloof “in” Jesus Christus wat die verskil kan maak nie… maar die geloof “van” Jesus… sonder die geloof “van” Jesus is almal verlore.

  geloof is ‘n “werk” … volgens verskeie Skrifgedeeltes waarvan die volgende dit duidelik illustreer…(1Th 1:3) Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;

  Die enigste Een wat die volmaakte werk van geloof gehad en ook kom uitleef het was Jesus Christus. Daardie volmaakte “geloof van Jesus” is wat almal graag wil bekom…. maar nie kan verkry as dit nie uit genade aan die uitverkorene as ‘n “geskenk” gegee word nie.

  Let veral op hoe die Afrikaanse vertalers “opgeslip” het deur die volgende teksvers

  (Gal 2:16) Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

  verkeerdelik met die sinsnede “geloof in Jesus Christus” vertaal…

  (Gal 2:16) terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

  Die ou Hollandse vertaling was nader aan die oorspronklike Griekse vertaling…

  (Gal 2:16) Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

  “door het geloof van Jezus Christus” …. is dus die meer uitnemender geloof….. ek dink selfs Newton http://unfailinglove.org/science_religion/ het dit “korrek” verstaan…. (ek dink so…?)

  johannes_11

  21 Mei 2007 at 9:40

 18. Oppietrap, ek stem volkome saam met jou, want redding is goeie nuus.
  Johannes, to be justified by the faith of Christ, should also be seen in the context, that it was through His body, which is the church.(Col.1 v 24).

  Hans Matthysen

  22 Mei 2007 at 20:33


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: