riviersonderend

Kerke se soeke na “god se wil”

with 30 comments

Die een ding wat ek geleer het van die Christengod: as jy wil weet wat sy wil is, moenie by die Bybel begin nie. Sy wil eggo gewoonlik in die stem van die meerderheid. Elia was toe al die tyd verkeerd. Jy hoor hom nie in die ligte briesie nie, maar in die aardbewing.

Ek vermoed dat dr. Coenie Burger dit ook so verstaan. Daarom dat hy sê dat dit nie is hoe hy die Bybel (i.e. die woord van god) nóú hoor nie. Dr. Burger kon dit baie meer akkuraat gestel het dat dit nie is hoe hy die meerderheid nóú hoor nie. Hy sou heel korrek gewees het. Hy moet maar nog so 15-20 jaar wag vir die skapies om “nuut” te begin dink oor homoseksualiteit en god se woord.

Interessant hierdie meerderheidstem (ekskuus, die woord van god). Die Amerikaanse Anglikaanse kerk verstaan die Bybel anders as die res van die kerk rondom homoseksualiteit. Onlangs, het die hele kerk in Tanzanië byeengekom en die Amerikaanse kerk met ‘n ultimatum gelaat: val in by die meerderheidstem wat die Bybel “reg verstaan”, of dit is verby met julle.

In die afgelope week het die Amerikaanse Anglikane ‘n verklaring uitgereik (myns insiens ‘n belydenis). Ek plaas ‘n uittreksel daaruit:

It is incumbent upon us as disciples to do our best to follow Jesus in the increasing experience of the leading of the Holy Spirit. We fully understand that others in the Communion believe the same, but we do not believe that Jesus leads us to break our relationships. We proclaim the Gospel of what God has done and is doing in Christ, of the dignity of every human being, and of justice, compassion, and peace. We proclaim the Gospel that in Christ there is no Jew or Greek, no male or female, no slave or free. We proclaim the Gospel that in Christ all God’s children, including women, are full and equal participants in the life of Christ’s Church. We proclaim the Gospel that in Christ all God’s children, including gay and lesbian persons, are full and equal participants in the life of Christ’s Church. We proclaim the Gospel that stands against any violence, including violence done to women and children as well as those who are persecuted because of their differences, often in the name of God. The Dar es Salaam Communiqué is distressingly silent on this subject. And, contrary to the way the Anglican Communion Network and the American Anglican Council have represented us, we proclaim a Gospel that welcomes diversity of thought and encourages free and open theological debate as a way of seeking God’s truth. If that means that others reject us and communion with us, as some have already done, we must with great regret and sorrow accept their decision.

Ek sal toegee dat die opregtheid en kragtigheid van die belydenis my aangenaam verras het – dit is iets wat mens nie dikwels by kerke aantref nie. Ek kan egter nie sien dat die Anglikaanse kerk nie gaan skeur nie, want in hierdie geval lyk dit nie of die Amerikaners gaan inval by die meerderheid nie. (Natuurlik, word die Amerikaanse kerk se besluit gesteun deur die meerderheid van sy lidmate…) Nou ja, soms bly kerke verbaas (vir die regte redes).

Maar ek sal nie my asem ophou hier aan die suidpunt van Afrika nie. Want dit is nie hoe god nóú hier in Afrika praat nie. Hy wag eers dat meeste skapies in die kraal kom. Darem kan die kerk altyd later sê: “Ons het nie die Bybel reg verstaan nie. Jammer.”

Daar is verseker voordele aan verbonde om ‘n genadige god te aanbid. Hy vergewe graag sy kinders. Al wat benodig word is ‘n vroom gebedjie. En dit hoef nie eers altyd nóú te wees nie. Hy is ook geduldig.

Advertisements

Written by George Maru

23 Maart 2007 at 9:35

Posted in gay regte, godsdiens, nuus

Tagged with

30 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Prof. Julian Mùller probeer gay huwelike in die Christelike kerk te regverdig. Sal die agbare proffessor ook diefstal, lieg, hoerery en moord, met herinterpretasie, regverdig. In die oë van God, is al hierdie dinge ‘n gruwel. Sou Gay’s wil trou, kan hulle, hulle tot die hof wend. Dit is geen vernedering om in die hof te trou nie.

  God is onveranderlik en Sy diensknegte, wat deur die Woord na Sy beeld en na Sy gelykenis geskape is, sal nie vandag so sê en dan môre iets anders. Die Skrifte is deur die Heilige Gees geinspireer en nie so wisselvallig, in wat gesê en bedoel word, soos wat sommige skrifgeleerdes is.

  Alle mense doen een of ander sondes, hoe gering ook al en moet daarna strewe om te bekeer, in elke opsig. Of ‘n mens daarin slaag of nie, is nie waaroor alles gaan nie. Sou u een siel vir God wen, sal vele van u sondes u vergewe word.

  My punt is dus, dat u nie Gay’s kan verwerp a.g.v. die sonde wat hul doen, maar u kan sondige dade nie regverdig nie, deur valse “heriterpretasies” van die bybel.

  Die Bybel is geskryf vir die alfa en die omega tyd, en is ‘n stewige onwankelbare fondament. Die mense is verwaand om te dink dat die Bybel by hulle weerklank moet vind. Hierdie baie nuwe vertalings van die Bybel, bring net verwarring en besoedel soms die ware boodskap.

  Dit is nie vir ons om ander te verneder, want ons eie sondige dade sal ons verneder. Wanneer een aan ‘n ander die Evangelie verkondig (“Bybel in die hand”), God die woord van waarheid, veroordeel en nie die boodskapdraer nie. Die verkondiging kan en word deur sommige, op oordelende wyse gebring en dit is waar die groot problem lê.

  Prof. Julian Mùller probeer deur sy vrae, mense in die war bring, maar ‘n dienskneg en kind van God, sal nie deur elke wind van leering, heen en weer geslinger word nie.

  Hans Matthysen

  2 April 2007 at 21:48

 2. Dit wil voorkom asof daar mense is wat die Bybel wil verdraai, deur voor te gee dat sekere sake in ‘n sekere konteks gelees moet word, wat hulle pas. Sou ons nou die vergrootglass op ander onderwerpe plaas, soos, hoerery, dronkenskap, moord ens., dan blyk dit dat, hierdie mense, al hierdie onderwerpe kan regverdig, onder die dekmantel van “konteks” en dat dit nie sonde sou wees nie.

  Dit wil voorkom, asof die “Skrifgeleerdes”, nog steeds teen die boodskap van Jesus, wil beswaar maak? Jesus het vir die sondaars gekom, sodat hulle, hulle kan bekeer. Hy het hulle nie verdoem of verwerp nie en vergifnis verkondig. Toe sestig van Jesus se volgelinge hom verlaat, het Hy nie terwille van hulle, Sy boodskap verander nie en ek dink dit is die regte standpunt om in te neem.

  Hans Matthysen

  2 April 2007 at 21:50

 3. Hans

  Betekenis is konteksgebonde. By ‘n teks soos die Bybel is daar ook die verdere ingewikkelde sakie van ‘n vertaling, wat in wese maar ‘n herinterpretasie van een tekensisteem na ‘n ander is. Problematies – want elke taal ontwikkel in ‘n unieke konteks met unieke sprekers.

  So het Engelssprekendes verskeie woode vir verskillende soorte borsharnaste gemunt* , terwyl Afrikaanssprekendes amper geen oorspronklikes daarvoor uitgedink het nie, aangesien biskruit ontdek is voordat Afrikaans begin ontwikkel het.

  Voeg hierby die ouderdom van die Bybeltekste, die sosio-ekonomiese omstandighede van die skrywers en die algemene doelstellings van die verskeie vertalers wat oor die eeue heen weergawes daarvan uitgekarring het en jy sit met ‘n kolossale epistemologiese probleem.

  Ek is nie so seker of ‘n mens ooit toegang kan hê tot een, ware “betekenis” van dit wat in die Bybel staan nie. Die para- en sosiolinguistiese faktore betrokke is eenvoudig heeltemal te veel.

  Ek is ook nie so seker of dronkenskap ‘n onomwonde sonde is nie. Jesus se eerste opgetekende wonderwerk was om water in wyn te verander vir mense wat reeds lekker gekuier was. Volgens jou retoriek is Jesus self ‘n sondaar.

  * Dink Leather Armor, Ring Mail, Chain Mail, Scale Mail, Splint Mail, Breast Plates, Field Plates, Full Plate Mail…

  Johan Swarts

  3 April 2007 at 9:53

 4. Hans, ek het reeds kennis geneem van jou standpunt op Salige Rus. Ek het intussen so gekalmeer, dat ek nie nou meer lus is vir ‘n faait nie. Jou stellings berus op foutiewe aannames en is spekulatief. Lees maar wat Johan geskryf het. Hy som die probleme waarvan jy salig onbewus is, goed op.

  George Maru

  3 April 2007 at 10:42

 5. [curtsy]

  Johan Swarts

  3 April 2007 at 21:06

 6. Lees gerus hoe en wanneer die Kerk-era ten einde geloop het en wat daarna sou volg… die tyd waarin ons tans leef.. die tyd van die groot verdrukking… netvoor die koms van ons Koning Jesus Christus.
  Besoek http://www.familyradio.com en http://www.timehasanend.org...
  Die Einde is beslis insig…!
  Die “falling away” het reeds plaasgevind… met God wat die kerk en kerkstrukture “uitgespuug” het soos Hy julle bykans meer as 2000 jaar gelede reeds gewaarsku het.

  (2Th 2:3) Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

  (2Th 2:4) die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

  Die “seun van die verderf” (Satan) werk deur dienaars van geregtigheid… en wel soos in gestel in

  (2Co 11:14) En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

  (2Co 11:15) Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

  Vlug… gaan uit “haar” uit die moeder van die hoere…(Rev 18:4) En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

  Skrikwekkend maar waar…!

  Mag God jou ryklik seën.
  johannes_11
  besoek gerus
  http://www.familyradio.com
  http://www.timehasanend.org
  of luister in die aande na Family Radio
  oor AM 1197khz oppi draadloos

  johannes_11

  4 April 2007 at 11:40

 7. Johannes die 2de: Gemeenskap met sonde klink nie lekker nie. Is daar protection daarvoor?

  George Maru

  4 April 2007 at 16:51

 8. Ek wil nou nie laat hier inklim nie, maar ek voel daar moet pille uitgevind word vir mense wat frases soos “para- of sosiolinguistiese faktore” of “kolossale epistemologiese” gebruik. Ek meen, oukei, dit help mens seker om chicks in Bohemia op te chat, maar dit bly desondanks ‘n vergryp teen goeie smaak. Ek cheer sommer vir Hans.

  Salige Rus

  4 April 2007 at 20:34

 9. George Maru

  Daar is ongelukkig geen protection teen daardie laaste dag… die hele mensdom se beste sekuriteitsstelsels kan ingespan word om daardie vreeslike dag te probeer voorkom… sorry.. geen protection… behalwe as ons die veiligheid in die Rots ontvang…?

  Gelukkig is ons op die genade van God aangewese… geen protection wat die mens self kan bewerkstellig nie…!
  Maar as jy op die “do it yourself” gospel wat deesdae soos ‘n vloed die christen kerke en kerkstukture oorspoel, wil staat maak… loop jy gevaar om steeds onder God se toorn te bly… en deur vuurverteer te word. My raad aan jou is om maar te wag en te hoop… Jesus het nog altyd gehoorsaam aan ons Vader die regte keuses gemaak…! Ja selfs vandag in hierdie

  (Lam 3:26) It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.

  Maar ons wil mos altyd dit eerste en laaste woord spreek…!

  Einde ten laaste het ons ‘n radio stasie in Family Radio wat hierdie boodskap globally uitsaai…! Hulle bereik in hierdie laaste van die laaste dae die “groot menigte wat nie getel kan word nie” waarvan Openbaring 7:9 profeteer.

  dit terwyl hulle naarstigtelik poog om die belhaar te aanvaar…!

  Tune in op die radiostasie op AM 1197khz veral tydens die program OPEN FORUM.. om 19h30 of 23h30 saans…

  Trek maar die gordel vas…!

  johannes_11

  4 April 2007 at 22:51

 10. SR: ek hoop maar jy vertrou ander mense met belangrike besluite, want jou oordeelsvermoë laat veel te wense oor. Snaaks hoe jy “goeie smaak” en Hans so in dieselfde asem noem. Ek weet nie of hy met jou sal saamstem dat jy weet wat dit is nie.

  Johannes die 2de: As ek so lees na wat jy skryf, dink ek nie ek gaan van Family Radio hou nie. Ek sal maar my kanse vat hier op aarde en hoop die bliksemstraal mis my. Terloops, wat is ‘n belhaar? Of is dit ‘n spelfout?

  George Maru

  5 April 2007 at 10:16

 11. George… klink amper soos… “jong van dit wat ek van die Bybel van die kerk gehoor het …. gaan ek nie van die Bybel hou nie”
  Vat maar jou kanse… wat verklaar is is verklaar.
  Dit wat nou wereldwyd via radio verkondig word… word verkondig.
  My pleidooi teenoor God is dat Hy ons arme sondaars genadig sal wees. Een ding weet ek… “daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie…!” En jou reaksie is maar net ‘n bevestiging van dit wat Sy Woord verklaar… As God nie in ons wil en werk tot Sy welbehae nie sal ons geensins daardie begeerte uit ons eie ontwikkel nie.

  Esegiel bied maar aan ons ‘n tipiese voorbeeld van wat die ware gelowiges se verantwoordelikheid hierin is:

  (Eze 33:1) En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:

  (Eze 33:2) Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard oor ‘n land bring, en die mense van die land neem ‘n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan,

  (Eze 33:3) en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense—

  (Eze 33:4) as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof.

  (Eze 33:5) Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie: sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel.

  (Eze 33:6) As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg—dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis.

  (Eze 33:7) En jy, o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

  (Eze 33:8) As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.

  (Eze 33:9) Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.

  Mag God jou ryklik seen.

  johannes_11
  Family Radio luisteraar

  johannes_11

  7 April 2007 at 20:11

 12. Salige Rus – as jy moet cheer, dan moet jy maar cheer; as jy ‘n pilletjie moet gee, dan moet jy hom maar gee. Ek sal dit selfs herkou. Maar of jy nou vir my twee panados of 5000 setpille voorskryf, maak nog steeds geen verskil aan die problematiek van betekenis nie. Dis daar. Deal with it.

  Johan Swarts

  9 April 2007 at 10:44

 13. Iemand wat struggle met die kwessie of oor God se woord 100% relevant is, en of dit absoluut is sien dikwels die volgende nie raak nie:

  1. God se ontsettende liefde vir hom/haar…

  Die Bybel is die verhaal van die grootste liefde ooit. En uit daardie liefde vloei daar natuurlik sekere riglyne en boundaries waarby ons moet hou. Dikwels wanneer God, in Sy liefde, my sondes deur Sy Woord vir my uitwys wil ek ook die Woord sien as non-absoluut, want sien, dis somtyds makliker om vas te hou aan die idee dat Sy Woord oop is vir vele interpretasies as om teen my sondige wil my lewe te moet verander.

  2. Die undeniable uitkoms van persoonlike getuienis en die krag van die Heilige Gees.

  Die Woord van God wat ek daagliks lees, of van dit nou lost in translation is of nie, is LEWENDIG en RELEVANT deur die Heilige Gees wat my help in my interpretasie daarvan, en uit my eie ervaring, kan ek getuig dat die Bybel niks meer as ‘n gewone boek sal wees as ek nie die Heilige Gees toelaat om Sy Woord lewendig in my hart en gedagtes te maak nie.

  En om dit verder te neem: (en dit is waar ek sê ek is volledig oortuig daarvan dat God se Woord die absolute waarheid is, dat dit buite die grense van tyd strek, en dat interpretasie volgens Sy Gees nie ruimte vir foute laat nie) In my kort lewe het ek gesien dat God se beloftes in die Bybel waar geword het vir my die kere wat ek dit geneem het soos dit daar staan, en doodeenvoudig geglo het…en nou kan ek nie anders as om vertroue in Sy Woord te hê nie. Niks sal ooit naby die vryheid kom wat dit bring nie.

  Die tye wanneer ek twyfel oor die Woord skiet ek myself in die voet…want God se Woord is die pad wat my lei na ‘n lewe van oorvloed, significance, fullfillment, en ultimately die grootste en beste ding in die heelal: ‘n verhouding met my Skepper. Ek kan nie help om te glo dat Hy jou sal help om Sy woord volgens Sy wil te interpreteer nie…

  Jacques

  9 April 2007 at 15:49

 14. Jacques…. ek kan nie meer met jou saamstem vir sover dit die Waarheid van die Woord van God aanbetref nie. Die Woord van God soos dit in die oorspronklike taal deur God vir ons daargestel is is 100% waar, foutloos en ten volle deur Hom aan ons ingegee en wel soos deur Sy Woord self bevestig:

  (2Ti 3:16) Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

  (2Ti 3:17) sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

  Dit laat my stom om te sien hoe die “manne van naam” (uit die geledere van die teologie) vanuit buite Bybelse bronne nog steeds poog om Bybelse waarhede te probeer “reg of verkeerd bewys”…..!!! Genadiglik is die Woord Sy eie interpreteerder… as ons hou by die beginsel wat vir ons in I Kor 2:13 gegee word naamlik : “Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.”

  As ons hou by hierdie beginsel deur die Woord met die Woord te vergelyk, verklaar God Sy Woord deur bemiddeling van die Heilige Gees self aan ons… en ontdek ons wat Sy wonderlike verlossingplan behels. Die krisis van vandag(die laaste van die laaste dae) is dat elke kerk denominasie sy eie “doopsous” bygevoeg het en sit ons met ‘n mengelmoes van “do it yourself” gospels…! Die einde van die kerk-era is genadiglik verby…. en leer ons nou uit die Woord dat die tyd aangebreek het dat ons hierdie vervalle strukture nou moet verlaat… omdat God (die Heilige Gees) nie meer in hulle midde as Verlosser is nie maar wel as Regter wat begin het met Sy oordeel. Hierdie profesie wat God deur die brief van Paulus gemaak het, het in vervulling gegaan …

  (2Th 2:3) Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

  (2Th 2:4) die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

  Die “afval” het wereldwyd plaasgevind… dit wat geeneen te wagte was nie het plaasgevind… God het met Sy oordeel begin en wel ooreenkomstig

  (1Pe 4:17) Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

  Die Satan het sy ou strategie wat gedurende die Ou Testamentiese kerk-era gewerk het weer gevolg, en die Nuwe Testamentiese Jerusalem (kerke en kerkstrukture) het ook daarvoor geval… geen wonder dat God ons deur die mond van Paulus asvolg waarsku nie…

  (2Co 11:14) En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.
  (2Co 11:15) Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

  Jerusalem (die kerke en kerkstrukture) wat vir 1955jaar vir die mensdom ‘n veilige heenkome gebied het… het Babilon geword, die moeder van die hoere… en wel soos deur God verklaar in ….

  (Rev 17:4) En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;

  (Rev 17:5) en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

  (Rev 18:2) En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,

  (Rev 18:3) omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

  God vergelyk die kerke en kerksturkture met Israel van ouds… wat ook gehoereer het…!!! En beveel Hy ons van dag…. om letterlik daar uit te gaan sodat ons nie deel het aan die plae wat oor haar gaan kom nie…

  (Rev 18:4) En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

  (Rev 18:5) Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.

  Geen wonder dat hierdie Ware Evangelie boodskap deur God via die radio globally uitgebasuin word…

  Mag God jou ryklik seën.

  johannes_11

  besoek gerus
  ook http://www.familyradio.com en
  http://www.timehasanend.org
  of luister in die aande om 19h30 of 23h30 na die program OPEN FORUM op Family Radio
  oor AM 1197khz ….oppi draadloos
  en vir diegene wat nog Short Wave kan opvang SW 3230khz en SW 6020khz (21h00 tot 23h00)

  johannes_11

  9 April 2007 at 17:31

 15. Navorsing het bewys mense wil by verstek nie lees nie. Keep that in mind next time you start quoting…

  Jacques en Johannes 11 – relevansie is nie die punt nie. Enigiets kan vandag relevant wees – ook die Bybel. Ek skop eerder teen die eksklusiewe kennisuitsprake wat julle maak. Ek sê nie die Bybel is ‘n leuen nie (dit sal immers net ‘n omgekeerde weergawe van dieselfde denkfout wees) – veel eerder meen ek julle moet versigtig wees om heeltemal seker te wees dat julle die Kennis self in pag het.

  “Die tye wanneer ek twyfel oor die Woord skiet ek myself in die voet…want God se Woord is die pad wat my lei na ‘n lewe van oorvloed, significance, fullfillment, en ultimately die grootste en beste ding in die heelal: ‘n verhouding met my Skepper.”

  Ek verskil. Jy kan nie die twyfel sommer net onder die mat vee nie. Dis daar. Om die bestaan daarvan te ontken – DIT is om jouself in die voet te skiet met ‘n soort ongemaklike pseudo sekerheid wat in jou breinlobbe borrel soos batterysuur. Embrace dit eerder saam met die Here. “The unexamined life is not worth living”. Sekerheid is ‘n illusie. Geloof is vertroue ten spyte van twyfel.

  Johan Swarts

  9 April 2007 at 19:16

 16. Johan Swart….

  Vir diegene wat nie self wil of kan lees het Hy genadiglik ook voorsiening gemaak…. Tune net in… neem die horisontale slaap posisie op jou bed in…. en relax…. want aan jou eie Saligheid kan nie ek of jy iets aan doen!

  God het ‘n “track record” daarvoor dat Hy met iemand met Hy ‘n verbond wil sluit (iemand wie Hy weet nie sy kant van die deal sal nakom nie) … eers in ‘n diepe slaap laat gaan….!!!

  (Gen 15:12) En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.

  Mag God jou ryklik seën.

  johannes_11

  besoek gerus
  ook http://www.familyradio.com en
  http://www.timehasanend.org
  of luister in die aande om 19h30 of 23h30 na die program OPEN FORUM op Family Radio
  oor AM 1197khz ….oppi draadloos
  en vir diegene wat nog Short Wave kan opvang SW 3230khz en SW 6020khz (21h00 tot 23h00)

  johannes_11

  10 April 2007 at 9:48

 17. esmarelda – 26 Mei 2007

  Dit was baie interressant gewees om te lees. johannes_11 en jacques ek het julle baie geniet en stem 110% saam met wat julle se. Ek raak sommer nog meer opgewonde want ek glo ons generasie gaan die wederkoms van Jesus beleef!!!

  johan swart, shame as jy maar net geweet het….!!!!

  esmarelda

  Esmarelda vd walt

  26 Mei 2007 at 20:56

 18. johannes

  baie dankie vir daai Family Radio links en Radio frekwensie besonderhede

  dis fantasties ek kan nie meer met hulle interpretasie saamstem nie, dis net ondenkbaar om te dink dat d kerke aan die Satan oorgegee is

  joubert

  26 Mei 2007 at 21:16

 19. Joubert

  Ek het ook daarmee geworstel.

  Maar dit begin al hoe sigbaar raak.

  Hier is nog ‘n link http://www.ebiblefellowship.com wat ook met http://www.familyradio.com saamstem.

  Die stroompie raak al hoe groter… en dit lyk na ‘n “riviersonderend”.

  Vrede

  johannes_11

  27 Mei 2007 at 9:52

 20. Esmarelda

  Is jy in Suid Afrika woonagtig… ?
  Is jy bekend met die radio uitsendings van Family Radio…?

  johannes_11

  27 Mei 2007 at 17:32

 21. George en almal, God se genade is genoeg en as ‘n mens dit nie benut nie, is ‘n mens verlore. Sy genade is nie jammer kry, soos wat baie mense dink en nou ontstaan ook ‘n vraag, het ek (elkeen van ons) Sy genade ontvang? Dit sal baie dwaas wees om te wag en te hoop, en op die ou end uit te vind, ek is mislei. Of jy weet jy het Sy genade ontvang en jy benut dit, of jy weet nie en sal dus moet soek.
  ‘n Mag ‘n troffe storie, is nie goed genoeg nie.
  Rom 8 v 1; Daar is dan nou (nie 2000jaar gelede) geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus (Kol. 1 v 24) is (is, is teenwoordige tyd) nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  Geen wonder, soos die Galilèse manne, kyk julle na die hemel en wag vir die oordeling. Julle denke, is nog na die vlees.

  Hans Matthysen

  27 Mei 2007 at 21:35

 22. As ek maar net wat geweet het? Dat ek nie alles weet nie?

  Ek weet dit baie goed, dankie…

  Johan Swarts

  28 Mei 2007 at 1:03

 23. Mense. Mense. Mense. Kalmeer. Ons gaan nêrens heen nie. Daar sal weer ‘n Olimpiese Spele na 2011 wees, asook Rugby en Sokkerwêreldbekers.

  Johannes, bewussyn is ‘n riviersonderend, die heelal is ‘n riviersonderend. Ons kom en ons gaan (dankie BB) is deel van die riviersonderend.

  Maar.

  Godsdiens het ‘n einde.

  George Maru

  28 Mei 2007 at 7:53

 24. baie mense dink en nou ontstaan ook ‘n vraag, het ek (elkeen van ons) Sy genade ontvang? Dit sal baie George en almal, God se genade is genoeg en as ‘n mens dit nie benut nie, is ‘n mens verlore. Sy genade is nie jammer kry, soos wat dwaas wees om te wag en te hoop, en op die ou end uit te vind, ek is mislei. Of jy weet jy het Sy genade ontvang en jy benut dit, of jy weet nie en sal dus moet soek.
  ‘n Mag ‘n troffe storie, is nie goed genoeg nie.
  Rom 8 v 1; Daar is dan nou (nie 2000jaar gelede) geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus (Kol. 1 v 24) is (is, is teenwoordige tyd) nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  Geen wonder, soos die Galilèse manne, kyk julle na die hemel en wag vir die oordeling. Julle denke, is nog na die vlees.

  Hans Matthysen

  28 Mei 2007 at 12:23

 25. George, dit wil voorkom asof riviersonderend opgegedroog het, dus groet ek almal wat on-ingelig is. Pêrels kan tog nie gemors word nie. Vaarwel van Hans Matthysen.

  Piet Kokewiet

  28 Mei 2007 at 12:56

 26. Piet Kokewiet, sommer net so?

  Jammer jy dink ek’s ‘n vark, maar ek is in die jaar van die vark gebore. Blameer dit op die Sjinese.

  George Maru

  29 Mei 2007 at 9:03

 27. Hans, jammer, ek sien vandag dat 3 van jou posts in my “Spam”-mandjie geland het. Ek het geen idee hoe dit gebeur het nie, maar ek het die drie boodskappe deurgelaat.

  George Maru

  31 Mei 2007 at 12:24

 28. Sjoe daar het baie water in die see geloop sedertdien.

  Ek sien ou Hans land selfs nou ook al in die “spam” mandjie…!

  En die kerke se soeke na Heilig God se wil is besig om al hoe intenser te raak.

  As die Beeld en die By nou al begin om hulle eie artikels te plaas oor hoe ons die Bybel behoort te lees en interpreteer…

  Dit laat ‘n mens regtig wonner …

  Daniël word deur Jesus aangehaal…

  (Mat 24:15) Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

  (Mat 24:16) dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

  Dis ‘n allerverskriklike dag as die wereld se kerke se gebede nie net in God se “spam” mandjie beland nie maar deur die “seun van die verderf” (satan) gelees en verhoor word.

  Dat ons leef in daardie tyd wat deur die Bybel as “die tyd van groot verdrukking” beskrywe word is nie altemit nie.

  johannes

  8 Augustus 2009 at 12:14

  • Sjoe Johannes! Waar gaan grou jy nou ou koeie uit die sloot! Hoe bedoel jy Hans land in die spam mandjie?

   George Maru

   12 Augustus 2009 at 19:25

 29. trek ma net Hansie se speen…so van koeie gepraat

  johannes coetzee

  13 Augustus 2009 at 9:36


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: